1 Step 1
Regisztráció

(a továbbiakban: Kérelmező) ezúton rendes/pártoló tagként való tagfelvételét kéri a Mosodások Magyarországi Szövetsége (székhelye: 1053 Budapest, Veres Pálné utca 9. I/2.; a továbbiakban: Szövetség) tagjainak sorába. 


Kérelmező kijelenti, hogy a Szövetség céljaival egyetért, alapszabályát elfogadja és magára kötelező érvényűnek ismeri el, továbbá a tagságra vonatkozó, alapszabályban meghatározott feltételeknek megfelel. Kérelmező kijelenti továbbá, hogy vállalja a 25.000,- Ft, azaz huszonötezer forint összegű negyedéves tagdíj megfizetését készpénzben vagy a Szövetség CIB Bank Zrt.-nél vezetett, 10700608-72711679-51100005 számú bankszámlájára történő átutalás útján.

Kérelmező tudomásul veszi, hogy jelen kérelem elbírálására a Szövetség soron következő közgyűlésén kerül sor. A közgyűlési határozat tartalmáról a Szövetség személyesen vagy postai úton értesíti a Kérelmezőt a jelen kérelem kitöltött záradékkal való megküldésével.

Weboldal felhasználói adatok
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
  • Működési költségek csökkentése, közös beszerzésekkel ( villamos energia, földgáz, üzemanyag )
  • Fórumok megszervezése évente minimum 4 alkalommal
  • Beszállítói kör bővítése
  • Kölcsönös segítségnyújtás, kockázat nélkül
  • Lobbitevékenység(TEÁOR szám)